LES RELIGIONS DEL MÓN

Per a treballar les 5 grans religions del món: Budisme, Cristianisme, Hinduisme, Islamisme i Judaisme, ho hem fet amb grups d'experts. Cada grup, al llarg de diverses sessions, ha fet recerca d'informació, tot seguint un guió orientatiu.

Un cop hem tingut tota la informació trobada i apuntada, hem elaborat el nostre lapbook. Per a fer-lo, no només tenim en compte el contingut que hi hem de posar, sinó que també pensem una manera d'exposar-la que sigui el màxim de creativa i que "cridi l'atenció".

Aquest lapbook, en les sessions finals, ens ha servit per presentar i explicar el tema als altres grups . Això ho hem fet seguint la tècnica del trencaclosques.

Per acabar, hem autoavaluat i coavaluat el treball en equip, la cerca d'informació, l'àmbit artístic a l'hora de l'elaboració del lapbook i la presentació oral.RACONS MATEMÀTICS

 Dividim la classe en diferents espais i a cada espai hi trobem una activitat matemàtica diferent. Ens agrada anar-nos movent i anar resolent els diferents reptes 💪💪 

       
                      
 

   

   

    
Continuem millorant la nostra ortografia amb el LLETREJA :-)

Quinzenalment fem un concurs de lletrejar paraules; cada dia de concurs un nen/a de la classe prepara les paraules per la resta (concursants).

En una graella amb els nostre noms, apuntem “tick” o creu, depenent de si encertem o no.

Al final de trimestre, fem un recompte i fem les semifinals amb els 5 concursants amb més punts i, finalment, les finals amb els 3 alumnes amb més puntuació.